Siirry pääsisältöön

Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki

MA klo 16–23, TI–PE klo 12–02, LA klo 12–03

info@tekstintalo.fiInstagram | Facebook

Valmennus

Tekstin talon työhyvinvointi- ja mentorointiohjelma


Ilmoittautuminen mentorointiohjelmaan on auki

Tekstin talon mentorointiohjelma tekstialan ammattilaisille käynnistyy! Ohjelman tavoitteena on auttaa tekstialan ammattilaisia löytämään uusia näkökulmia työhönsä mentorin tuella.

Mentorointi on luottamuksellinen ammatillinen suhde. Tämän ansiosta aktorin on mahdollista keskustella avoimesti ja rohkeasti mentorin kanssa haastavista aiheista, kuten työtilanteen vaikeuksista tai taloudellisista asioista. Mitä avoimemmin vaikeita aiheita käsitellään, sitä suuremman hyödyn mentorointi tarjoaa molemmille. 

Ohjelmaan valitaan noin 15 mentori-aktori-paria, ja mukaan voi hakea asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Mentoroinnista ei makseta kenellekkään, mutta ohjelma tarjoaa osallistujille paljon aineetonta pääomaa!

Lisätiedot: Tekstialan mentorointiohjelma käynnistyy

Mitä mentori tekee?

Mentori auttaa aktoria. Hän kuuntelee ja kertoo kokemuksistaan. Hän ei ratkaise aktorin ongelmia tämän puolesta. Mentoriksi ryhtyminen ei katso ikää. Jos hakijalta löytyy kokemusta tekstialalta, halua auttaa muita ja tahtoa jakaa tärkeäksi kokemaansa tietoa, on hän sopiva mentoriksi.

Olet sopiva mentoriksi jos,

 • koet, että sinulla on annettavaa ja haluat auttaa 

 • sinulla on useiden vuosien työkokemus tekstialalta – monipuoliset taustat ovat tervetulleita! 

 • haluat aidosti auttaa ja tukea aktoria tämän tavoitteiden täyttämiseksi 

 • haluat tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä ja oppia toisilta osaajilta itsekin

 • olet valmis sitoutumaan ja panostamaan noin vuoden mittaiseen yhteistyöhön ja mentorointitapaamisiin neljä kertaa vuodessa. 

Aikaisempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita, vaan autamme sinut ja aktorisi yhteisen matkanne alkuun. 
 
Mitä saat mentorina? 

 • HSL-alueen ulkopuoliset matkat korvataan 

 • Ateriat tarjotaan työhyvinvointi- ja mentorointiohjelman tapahtumissa 

 • Uusia näkökulmia ja ratkaisuja työn haasteisiin

 • Uusia tapoja hahmottaa ja arvostaa omaa työtä

Mitä aktori tekee?

Mentorointi määrittyy aktorin tarpeiden mukaan. Aktorin on hyvä miettiä odotuksiaan ja laatia lista tavoitteista, joita haluaa saavuttaa. Nämä tavoitteet ohjaavat mentoriparin toimintaa läpi mentorointivuoden. Tavoitteita pääsee pohtimaan aloitustapahtumassa yhdessä muiden aktoreiden kanssa. Tavoitteita on myös hyvä miettiä yhdessä mentorin kanssa. Tämä varmistaa sen, että ne ovat sellaisia, joissa mentori voi varmasti tarjota tukea.

Aktorin tulee pitää mentoria ajan tasalla tavoitteistaan ja toiveistaan. Tavoitelista kannattaa tarkistaa säännöllisesti vuoden aikana, sillä tavoitteet saattavat muuttua. Mentorin tuomat näkökulmat voivat myös herättää aktorissa halun lisätä uusia elementtejä tavoitelistalle. Kun mentorointivuosi päättyy, on aika käydä tavoitteet läpi. Toteutuivatko ne? Täyttyivätkö odotukset? Ammatillisesti ei voi koskaan tulla valmiiksi, mutta on mukava huomata, että kehitystä on tapahtunut.

Olet sopiva aktoriksi, jos

 • olet valmis oppimaan uutta

 • suhtaudut mentorointiin avoimmesti

 • sinulla on tavoite, jonka haluat saavuttaa

 • olet valmis sitoutumaan ja panostamaan noin vuoden mittaiseen yhteistyöhön ja mentorointitapaamisiin neljä kertaa vuodessa. 

Mitä saat aktorina? 

 • HSL-alueen ulkopuoliset matkat korvataan 

 • Ateriat tarjotaan työhyvinvointi- ja mentorointiohjelman tapahtumissa 

 • Uusia näkökulmia ja ratkaisuja työn haasteisiin

 • Uusia tapoja hahmottaa ja arvostaa omaa työtä

Aktorina sinun ei tarvitse olla vasta valmistunut tai täysin kokematon. Jokaisella tekstialan ammattilaisella tulee vaihe, kun he tarvitsevat apua toiselta. Aktoriksi voi hakea kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa mentoria.

Mentorointi on luottamuksellista

Mentorisuhde on ehdottoman luottamuksellinen. Tämän ansiosta aktorin on mahdollista keskustella avoimesti ja rohkeasti mentorin kanssa haastavista aiheista, kuten työtilanteen vaikeuksista tai taloudellisista asioista. Mitä avoimemmin vaikeita aiheita käsitellään, sitä suuremman hyödyn mentorointi tarjoaa. On myös tärkeää, että mentorille tuodaan rohkeasti esiin mahdolliset erimielisyydet tai väärinkäsitykset. Mahdolliset väärinkäsitykset on hyvä selvittää mahdollisimman pian, ensisijaisesti mentoriparin kesken, mutta tarvittaessa mentoriohjelman koordinaattorin avustuksella.