Siirry pääsisältöön
Edellinen
Seuraava

Aristoteles Runousopin rajoilla

Järjestäjä
Aihe
Kurssi
Päivämäärä
30.09.2024 – 11.11.2024
Aika
17.30 – 20.00
Liput

170,00 €

Maksullinen

Mitä runous on? Millainen suhde taiteen ja filosofian välillä vallitsee? Mihin hyvän tarinan tunnevaikutus perustuu? Mikä on taiteen tarkoitus? Kurssilla pureudutaan näihin kysymyksiin Aristoteleen Runousopin kautta.

Runousoppi lukeutuu länsimaisen estetiikan ja taideteorian klassikoihin. Sen vaikutusvaltaiset käsitteet ja analyysit elävät edelleen käsityksissämme taiteesta, fiktiosta ja tarinankerronnasta. Teoksen jättämä jälki ajatteluumme on ohittamaton. Tämä kurssi tarjoaa mahdollisuuden paneutua tähän perusteokseen kattavasti ja syvällisesti, sen filosofisia ja maailmankuvallisia ulottuvuuksia painottaen.

Kurssi soveltuu taiteesta, kirjoittamisesta sekä filosofiasta kiinnostuneille; se tarjoaa työkaluja oman kirjoittamisen ja taiteellisen työskentelyn jäsentämiseen sekä oman ajattelun laajempaan kehittämiseen. Kurssin aikana luetaan läpi Aristoteleen Runousoppi ja tutkitaan sekä tulkitaan sitä, tavoitteena avata sekä Runousopin että Aristoteleen ajattelun laajempia ulottuvuuksia. Kurssin myötä rakentuu syväluotaava, ajantasainen ja kokonaisvaltainen kuva Aristoteleen draamateoriasta ja sen mahdollisista tulkinnoista.

Kurssin muoto on seminaarimainen ja keskusteleva. Kurssikertojen aikana lähiluetaan Runousoppia samalla sen peruskäsitteiden taustaa ja merkitysulottuvuuksia luentojen kautta avaten. Runousoppi ymmärretään kurssilla antropologis-filosofisena tutkielmana ihmisen, taiteen ja praktisen elämän suhteista; tekstin käsitteitä ja jäsennyksiä suhteutetaan muihin Aristoteleen teoksiin, kuten Politiikkaan, Nikomakhoksen etiikkaan ja Metafysiikkaan. Kurssille osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja Aristoteleen ajattelusta.

Kurssin opettajana toimii dramaturgi, näytelmäkirjailija ja filosofi Ilja Lehtinen (FM, TeM). Lehtinen tunnetaan monipuolisena kirjoittajana ja näyttämötaiteilijana. Hän on myös toiminut pitkään dramaturgian opettajana ja luennoijana Taideyliopistossa.

Ohjelma

30.9.-11.11.2024 (syysloma 14.10.)

Ma 30.9. Johdanto. Runousoppi antiikin kontekstissa. Tragedia ja filosofia.

Ma 7.10. Poetiikan perusjäsennykset. Runous jäljittelynä (mimesis), runous taitona (tekhne). (Runousopin luvut 1-5)

Ma 21.10. Juoni tragedian sieluna. Aristoteleen käsitys toiminnasta (praksis). (luvut 6-12)

Ma 28.10. Luonne (ethos) ja henkilöhahmo. Aristoteelinen ihmiskäsitys ja etiikka. (luvut 13-18)

Ma 4.11. Poeettinen kieli (leksis). Taiteellisen kielen mahdollisuudet ja taiteen tarkoitus. (luvut 19-26)

Ma 11.11. Tragedia puhdistumisena (katharsis). Traaginen maailmankuva vs. aristoteelinen maailmankuva.

Tapaamiset pidetään klo 17.30-20.00.

Ilmoittautumistiedot

Kurssin hinta: 170 euroa

Paikka: Kriittisen korkeakoulun luokka, Tekstin talo Lintulahdenkatu 3 00530 Helsinki

Ilmoittautuminen viimeistään 9.9.2024.

Ilmoittaudu mukaan Opintokeskus Siviksen kotisivujen kautta: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/69439

Tervetuloa!

Peruutusehdot: Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Jos peruutus tehdään myöhemmin, perimme 50% kurssimaksusta. Peruutus tulee tehdä ennen kurssin alkamista, muutoin kurssista peritään täysi hinta.

Muita tapahtumia